RECONVERSIA PROFESIONALĂ, O NOUĂ ȘANSĂ PE PIAȚA MUNCII!

Comunicat de presă

632 participanţi la cursurile organizate de ANOFM în luna ianuarie 2021

În luna ianuarie 2021, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a cuprins în programele de formare profesională organizate prin intermediul centrelor regionale de formare profesională a adulţilor și centrelor proprii din cadrul agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, 632 persoane.

Dintre acestea, 251 sunt șomeri iar 270 sunt persoane beneficiare de formare la locul de muncă prin programe de ucenicie. 111 persoane participante la cursuri de formare profesională fac parte din categoria celor care nu beneficiază de gratuitate, potrivit prevederilor legale în vigoare.

În perioada de referinţă au fost organizate 18 programe de formare profesională gratuite dintre care, 12 programe de calificare/recalificare şi 6 programe de iniţiere, perfecţionare sau specializare.

Structura participanților la cursuri pe niveluri de studii și categorii de vârstă arată astfel:

Structura pe nivel de studii a şomerilor participanţi la cursuri

Stoc la finele lunii de raportare

%

Structura pe categorii de vârstă a şomerilor participanţi la cursuri

Stoc la finele lunii de raportare

%

Total, din care:

251

100%

Total, din care:

251

100%

Studii profesionale, liceale sau postliceale

170

67.73%

< 25 ani

47

18.73%

Studii primare și gimnaziale

20

7.97%

Între 25 si 35 ani

41

16.33%

Între 35 si 45 ani

51

20.32%

Studii superioare

61

24.30%

Peste 45 ani

112

44.62%

Principalele meserii/ocupaţii, în funcție de numărul de participanți, pentru care s-au organizat programele de formare profesională gratuite pentru şomeri în luna ianuarie 2021, sunt: operator introducere, prelucrare, validare date – 57, lucrător in comerţ – 55, frizer- coafor – manichiurist – pedichiurist – 34, instalator instalaţii tehnico sanitare şi gaze 24, competenţe în limba germană – 17, contabil – 16, inspector/ referent resurse umane – 11, expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene – 10, expert achiziţii publice9, lucrător în structuri pentru construcţii – 9, mecanic auto – 9.

Mai multe informaţii privind stadiul realizării „Planului național de formare profesională” al ANOFM sunt disponibile pe site-ul www.anofm.ro, la secțiunea Programe, Statistici. Prognoza cursurilor de formare profesionala poate fi regăsită la secţiunea “Persoane fizice/Cursuri de formare profesională”.

Sursa: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița.