”RENOVAREA ENERGETICĂ A GRĂDINIȚEI CU PROGRAM NORMAL NR. 11 DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”

“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
Târgoviște, Februarie 2023

”RENOVAREA ENERGETICĂ A GRĂDINIȚEI CU PROGRAM NORMAL NR. 11 DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”

Beneficiar: UAT Municipiul Târgoviște;
Titlu apel de proiecte: PNNR/2022/C5/2/B.2.1/1, runda 2.
Obiectivele proiectului: Prin intermediul componentei C5 – Valul Renovării – Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, se propune îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.
Obiectiv general: Tranziția către un fond construit rezilient și verde;
Valoarea totală a proiectului: 868.157,53 lei;
Data începerii și finalizării proiectului: 08.02.2023 – 07.02.2025;
Codul proiectului: C5-B2.1.a-1466.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.