RENOVAREA ENERGETICĂ A LICEULUI„VOIEVODUL MIRCEA” DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

COMUNICAT DE PRESĂ
“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
Târgoviște, februarie 2023
RENOVAREA ENERGETICĂ
A LICEULUI„VOIEVODUL MIRCEA” DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA,
CORPURILE C1, C12, C16, C18

Beneficiar: UAT Municipiul Târgoviște
Titlu apel de proiecte: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, runda 2
Obiectivele proiectului: Prin intermediul componentei C5 – Valul Renovării – Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, se propune îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.
Obiectiv general: Tranziția către un fond construit rezilient și verde.
Valoarea totală a proiectului: 15.747.276,22 lei.
Data începerii și finalizării proiectului: 08.02.2023 – 07.02.2025.
Codul proiectului: C5-B2.1.a-1624.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.