ROMSILVA LANSEAZĂ PRIMA EDIȚIE A CATALOGULUI DE PREZENTARE A SORTIMENTULUI DE LEMN FASONAT

Prima ediție a Catalogului de prezentare a sortimentelor de lemn fasonat valorificat de Romsilva este lansată joi, 22 aprilie, în cadrul unei videoconferințe la care participă conducerea executivă a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, directorii direcțiilor silvice și șefii ocoalelor de stat din cadrul regiei.

Catalogul de prezentare a sortimentelor de lemn fasonat valorificat de Romsilva este un instrument necesar pentru promovarea acestor produse, va susține atingerea obiectivelor comerciale a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și va duce la o îmbunătățire a comunicării cu piața de profil.

Acesta a fost elaborat de specialiștii Romsilva în colaborare cu cadre didactice ale Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere din Brașov și are la bază armonizarea standardelor interne și internaționale de clasificarea lemnului cu experiența practică a profesioniștilor din domeniu.

De asemenea, catalogul este și un ghid pus la dispoziția personalului implicat în activitățile de exploatare, transport, sortare și valorificare a lemnului, pentru a asigura un sistem unitar de lucru la nivelul unităților din cadrul Romsilva.

După publicarea și implementarea Catalogului de prezentare a sortimentelor de lemn fasonat valorificat de Romsilva, vor urma și acțiuni de instruire a personalului, astfel încât fiecărui sortiment de lemn fasonat vândut la nivelul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva să îi fie dată destinația industrială adecvată.

Catalogul de prezentare a sortimentelor de lemn fasonat este disponibil, în format electronic, pe pagina de internet a Romsilva, la următoarea adresă:

http://www.rosilva.ro/files/content/bucuresti/Cat21.pdf

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva pune pe piață anual circa 9 milioane metri cubi de lemn, din care 6,5 milioane metri cubi ca lemn pe picior, adică masă lemnoasă care urmează a fi exploatată din păduri, și 2,5 milioane metri cubi ca lemn fasonat. În actualul context economic și legislativ, Romsilva va crește gradual ponderea valorificării lemnului fasonat.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează 3,13 milioane hectare păduri proprietatea publică a statului, circa 48% din pădurile țării, și asigură servicii silvice pentru circa un milion hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate. Din totalul pădurilor proprietatea publică a statului, 80% dețin certificarea managementului forestier în sistem internațional.

BIROUL DE PRESĂ AL REGIEI NAȚIONALE A PĂDURILOR – ROMSILVA

București, 22.04.2021