SCANDAL LA FRONTIERA CU UNGARIA! VECINII, SUPĂRAȚI CĂ RÂURILE CURG DIN ROMÂNIA PLINE CU DEȘEURI!

Ref: Deșeurile plutitoare de pe cursurile de apă din România care ajung în Ungaria

În urma informațiilor apărute în spațiul public, privind reacția autorităților din Ungaria față de cantitățile de deșeuri acumulate și transportate pe cursurile de apă din România, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor face următoarele precizări:

Ca urmare a fenomenelor hidro-meteorologice din ultimele săptămâni, caracterizate prin alternanța perioadelor cu temperaturi negative și acumularea stratului de zăpadă, cu perioade de încălziri și precipitații sub formă lichidă, pe cursurile de apă din bazinele hidrografice din vestul țării au fost antrenate cantități însemnate de deșeuri plutituare: PET-uri, alte deșeuri din plastic, resturi vegetale etc.

În aceste condiții, unitățile teritoriale ale ANAR au informat partea ungară cu privire la acest lucru încă din data de 04 februarie 2021, în conformitate cu prevederile Acordului ministerial din domeniul gospodăririi apelor. Totodată, autoritățile din statul vecin au fost informate cu privire la măsurile întreprinse de statul român: în aceste zile, autoritățile din România fac eforturi considerabile să colecteze deșeurile care se strâng pe cursurile de apă, astfel încât ele să ajungă în cantități cât mai mici pe teritoriul Ungariei. Precizăm că, în zonele pentru care au fost emise coduri hidrologice, nu se poate interveni eficient pentru colectarea lor.

Pentru limitarea acestui fenomen, în ultimii doi ani, au fost realizate platforme pentru intervenții la poluări pe cele mai importante cursuri de apă. Ele au fost realizate din surse proprii, cu scopul de a eficientiza intervențiile.

La nivelul Administrațiilor bazinale de Apă, au fost dezvoltate protocoale de colaborare cu autoritățile locale, în baza cărora să se desfășoare acțiuni periodice de igienizare a cursurilor de apă, inclusiv cu participarea societății civile.

În completarea responsabilităților prevăzute de cadrul legal și în întâmpinarea problemelor pe care deșeurile de pe malurile cursurilor de apă le ridică în localități, ABA Crișuri a dezvoltat, în timp, protocoale de colaborare cu autoritățile locale. În zonele rurale protocoalele prevăd decolmatări și igienizări comune, iar în zonele urbane, accentul cade pe igienizarea cursurilor de apă, în colaborare cu societatea civilă. Un exemplu în acest sens ar fi protocolul de colaborare între ABA Crișuri, Primăria Oradea, Poliția Locală și firma de salubrizare. Astfel, pe cursurile de apă cadastrate din municipiul Oradea (Crișul Repede, Peța și Adona), sunt stabilite clar măsuri pentru eliminarea deșeurilor de pe maluri și din ape. În funcție de problemele depistate, protocolul se actualizează o dată la doi ani.

Se trimit periodic atenționări/comunicări scrise către autorităţile locale prin care li se solicită să verifice constant modul în care sunt întreţinute şanţurile şi rigolele de scurgere a apelor pluviale, să intervină pentru îndepărtarea depozitelor de deșeuri şi a materialului lemnos de pe maluri, pentru a evita antrenarea acestora în cursurile de apă şi obturarea secţiunilor de scurgere.

Prin aceste adrese, le amintim autorităților locale prevederile legale: conform Ordonanței nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările și completările ulterioare prevăzute în Legea nr. 515/ 2002, art.8, lit. k) care reglementează atribuțiile Consiliilor locale, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a consiliilor locale ale sectoarelor acestuia, precum şi a primăriilor obligaţia de a asigura, în condiţiile legii, curăţenia şi salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelor.

În timpul verificărilor periodice organizate de echipele mixte ale Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Apele Române, pe lângă verificările la lucrări hidrotehnice, sunt identificate constant și depozite de deșeuri neconforme de pe malul apelor și în astfel de cazuri se solicită autorităților locale îndepărtarea lor. Inspectorii au aplicat amenzi autorităților locale pentru salubrizarea necorespunzătoare sau identificarea unor depozite de deșeuri necontrolate în localități, în valoare de 605.000 lei.

Pe termen lung, este necesar ca, pe de o parte, să intensificăm demersurile de educare a populației. În același timp, este necesar să întărim capacitatea autorităților locale în asigurarea unui management adecvat al deșeurilor, cu suportul tuturor instituțiilor de stat care au atribuții în acest domeniu: Garda Națională de Mediu, Poliția Română, Administrația Națională Apele Române, departamentele de poliție locală din cadrul primăriilor.

Un alt instrument esențial pentru combaterea acestui fenomen este implementarea Sistemului Garanție Returnare (SGR) pentru ambalaje. Studiile arată că, în urma operaționalizării totale a acestui sistem, deșeurile din ambalaje de băuturi (PET, sticlă, aluminiu) vor fi colectate și reciclate în proporție de până la 80%. Conform strategiei de implementare a MMAP, SGR ar trebui să devină operațional în cursul anului 2022.

SURSA: Direcția de Comunicare, Transparență și IT – Ministerul Mediului