SCENARIU ROȘU PENTRU ÎNCĂ UN LICEU DIN TÂRGOVIȘTE!

HOTĂRÂREA nr. 50/15.10.2020

privind aprobarea scenariului de funcţionare pentru unele clase/grupe/unităţi de învăţământ din judeţul Dâmboviţa

Având în vedere:

– prevederile H.G. nr. 856/14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– prevederile art. 6 din Ordinul comun al Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi al Ministerului Sănătăţii nr. 5.487/1.494 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;

– avizul nr. 10031/15.10.2020 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa emis în baza hotărârilor consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din judeţul Dâmboviţa şi înregistrat la Instituţia Prefectului – judeţul Dâmboviţa sub nr. 10486/15.10.2020;

– avizul nr. 23637/15.10.2020 al Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa şi înregistrat la Instituţia Prefectului-judeţul Dâmboviţa sub nr. 10487/15.10.2020;

– Hotărârea C.J.S.U. nr. 46/12.10.2020 privind aprobarea scenariilor de funcţionare pentru unităţile de învăţământ din judeţul Dâmboviţa, precum şi a altor măsuri.

În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 50, comunicat spre analiză şi dezbatere Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la data de 15 octombrie 2020,

În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Până la data de 27.10.2020, inclusiv, clasa a XI-a E din cadrul Liceului Teoretic “Petru Cercel” Târgovişte va funcţiona în scenariul 3.

Art. 2. Până la data de 22.10.2020, inclusiv, toate clasele din cadrul Liceului Tehnologic “Spiru Haret” Târgovişte vor funcţiona în scenariul 3.

Art. 3. Până la data de 25.10.2020, inclusiv, clasa a XII-a G din cadrul Liceului “Voievodul Mircea” Târgovişte va funcţiona în scenariul 3.

Art. 4. Până la data de 22.10.2020, inclusiv, Grupa mică B şi Grupa Mică C din cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 13 Târgovişte vor funcţiona în scenariul 3.

Art. 5. În situaţia în care până la datele menţionate la art. 1-4, D.S.P. Dâmboviţa nu semnalează niciun impediment, efectele prezentei hotărâri încetează şi activitatea claselor/grupelor/ unităţilor şcolare menţionate mai sus va fi reluată potrivit scenariului anterior.

Art. 6. Hotărârea C.J.S.U. nr. 46/12.10.2020 se modifică în mod corespunzător potrivit dispoziţiilor prezentei hotărâri.

Art. 7. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa, precum şi primarului Municipiului Târgovişte, în calitate de preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.

PREŞEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIŢA

PREFECT,

dr. Ing. AURELIAN POPA