SE REABILITEAZĂ PARCUL MITROPOLIEI DIN TÂRGOVIȘTE! CE SE ÎNTÂMPLĂ CU RUINELE?

  RUINELE DIN ANSAMBLUL ISTORIC AL MITROPOLIEI VECHI au intrat și ele după mai bine de trei decenii de uitare absolută și mizerie, în atenția autorităților publice locale care au demarat în urmă cu câteva luni un proiect de reabilitare a Parcului. Nu s-a organizat o dezbatere publică referitoare la ceea ce se intenționează acolo, nu au fost consultați cetățenii, nu au fost consultați nici măcar oamenii de cultură de la nivel local și național. 

S-au obținut aprobările din partea Comisiilor de Specialitate de la Ministerul Culturii, s-a organizat licitația și s-au pornit lucrările. Firma constructoare este Prostrategy Construction SRL https://pro-strategy.ro/contact/ din Târgoviște, iar proiectantul este din Iași, S.C. Kalans Concept SRL. Lucrările au început pe data de 15 ianuarie și se vor încheia în luna mai a anului 2021.

   Inițiatorii acestui proiect au ales un an foarte prost în care să țină acest Parc închis, iar aici nu ne referim la Pandemia Covi -19 ci la faptul că tocmai anul acesta, în luna mai, se vor împlini 500 de ani de la strămutarea scaunului mitropolitan de la Argeș la Târgoviște. La 17 mai 1520, în zilele voievodului Neagoe Basarab avea loc la Târgoviște sfințirea Bisericii Mitropoliei împlinindu-se astfel hotărârea luată încă din anul 1517 „ca de acum înainte în veci, în Argeș să nu mai fie mitropolie, ci să fie mănăstire și arhimandrie, iar în Târgoviște să fie mitropolie stătătoare, cum s-au așezat” (Virgiliu N. Drăghiceanu în „Mitropolia Târgoviștei”. Urmele ansamblului mitropolitan medieval se regăsesc astăzi în perimetrul adiacent actualei Catedrale Mitropolitane a cărei piatră de temelie a fos pusă în anul 1893 și care este opera arhitectului Lecomte de Nouy.

Deși în jurul acestui șantier a fost montat un gard care ține la distanță ochii curioșilor, de undeva de sus târgoviștenii care locuiesc în preajmă văd ce se lucrează pe șantier chiar și în vreme de Pandemie și de stare de urgență. Un târgoviștean a postat pe o rețea de socializare o filmare în care se vedea că muncitorii lucrează la demantelarea ruinelor despre care cei mai mulți ar crede că sunt din Evul Mediu, dar care au fost plămădite în anii ‘80 când planurile de amenajare a zonei includeau un Parc arheologic, proiect nefinalzat, din păcate nici până astăzi și cu slabe șanse să fie pus în aplicare în următorii 30 de ani.

Filmarea: https://www.facebook.com/mooguul.daniel/videos/3237976999567632/

Imaginile cu muncitorii demantelând ruinele au trezit însă reacția multor cetățeni! Nedumerirea avea să pună stăpânire pe toți cei interesați de tema aceasta cu atât mai mult cu cât, așa cum am menționat mai sus, nu există prea multe explicații date pe marginea proiectului din partea autorităților publice locale, iar din partea firmelor direct implicate, nici atât. Am solicitat în acest sens un punct de vedere Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște. Iată răspunsul:

„Ca urmare a interesului justificat, manifestat atât de unele instituții media cât și de numeroși membri ai comunității publice din Târgoviște, cu privire la diverse intervenții (consolidare, restaurare, cercetare arheologică) asupra unor monumente istorice în această perioadă de timp, aflată sub incidența unei stări de urgență, Complexul Național Muzeal “Curtea Domnească Târgoviște face următoarele precizări:

  • Șantierele arheologice de tip preventiv sunt întrerupte pe durata de timp aflată sub incidența stării de urgență.

  • Se execută, neîntrerupt, de către specialiștii CNMCD, lucrări de supraveghere arheologică în punctul Parcul Mitropoliei, unde au loc lucrări de reabilitare a zonelor verzi, pavajelor, dar care presupune și intervenții asupra unor părți din zidăriile supraterane ale fostului complex medieval mitropolitan al Țării Românești. Subliniem faptul că în Parcul Mitropoliei nu au loc cercetări arheologice preventive, ci se execută doar supravegherea lucrărilor care afectează, prin mijloace manuale sau mecanizate, solul, conform autorizației nr. 18 din data de 21.01.2020, emisă de Ministerul Culturii. Cercetări arheologice au avut loc în anii 1984-1986, iar marcarea la sol a planimetriei complexului, prin evidențierea zidurilor, datează din anul 1987. În ceea ce privește lucrările de consolidare a zidăriilor, cele care au atras atenția mediatică, subliniem că specialiștii CNMCD sunt la curent cu ritmul lor de desfășurare, oferind sprijin specialiștilor acreditați ce își desfășoară acolo activitatea. Un specialist al CNMCD este prezent întotdeauna la punctul de lucru, asigurând, atunci când lucrările intră sub incidența competențelor de arheologie, supravegherea tuturor lucrărilor ce implică excavarea pământului.

Biroul Relații Publice al Complexului Național Muzeal “Curtea Domnească Târgoviște”

foto: Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Dâmbovița

Pe tema aceasta a exprimat un punct de vedere și primarul municipiului Târgoviște, Cristian Stan care a postat acest mesaj pe o rețea de socializare:

 Avand in vedere informatia care a circulat astazi in mediul online, legata de lucrarile care au loc la ruinele situate in parcul Mitropoliei, precizez ca interventiile sunt realizate de catre personal autorizat, in cadrul proiectului cu titlul “Reabilitare si modernizare Parcul Mitropoliei, Municipiul Targoviste”, proiect avizat de catre Ministerul Culturii, prin Comisia Națională a Monumentelor Istorice.

?Reamintim ca investitia presupune restaurarea ruinelor existente, punerea in valoare si protejarea acestora, refacerea turnului principal de acces in incinta, refacerea zidurilor vechiului paraclis al Mitropoliei, marcarea in teren a fantanii vechii Mitropolii.

?Totodata, s-a procedat la desfacerea integrală a pavimentului, urmand a se realiza un pavaj nou, diferenţiat, în funcţie de specificul suprafeţei destinate circulaţiei pietonale:
– zona alei pietonale, promenadă;
– zona loc de joacă pentru copii si paviment fără rosturi (zona pentru role, skateboard);
– construirea acceselor în parc de tip plan înclinat (rampă), fără trepte sau borduri în vederea asigurării unui acces facil persoanelor cu dizabilităţi, bicicliştilor, cărucioarelor pentru copii, etc;

?In acelasi timp, se vor extinde si infrumuseta zonele verzi, urmand a se planta vegetaţie înaltă (8-10m – aliniament cu platani), vegetaţie medie (4-6m – plantaţie de magnolii) sau vegetaţie joasă (– gazon şi amenajări florale), in total urmand a fi plantati peste 400 de arbori si arbusti.

?In plus, vor fi reconstruite fantanile arteziene, vor fi modernizate toate retelele edilitare si se va asigura dotarea cu mobilier urban modern şi de bună calitate (băncuţe, coşuri de gunoi, rastel pentru biciclete, figurine urbane, etc.) care să satisfacă condiţiile de confort, durabilitate si estetică.”

foto plan:Primăria Municipiului Târgoviște

 

Pentru a ne edifica și mai mult asupra problemei am solicitat implicarea Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Dâmbovița care a explicat scurt și la obiect că se înlătură doar partea de protecție de pe acele ruine și că intervenția asupra vestigiilor istorice în acest proiect este minimă.

Parcul Mitropoliei din Târgoviște face obiectul unui proiect de reabilitare și modernizare, în cadrul căruia sunt propuse și intervenții pentru restaurarea și conservarea ruinelor care compun Ansamblul istoric al Mitropoliei Vechi a Țării Românești (obiectiv istoric înscris în Lista Monumentelor Istorice cu codul DB II-a-A-17283);

lucrările care se vor executa asupra ruinelor în cauză, potrivit Proiectului tehnic și Avizului nr. 227/M/2019, emis de Ministerul Culturii, constau în: „lucrări de curățare a amplasamentului, decopertare strat vegetal, săpături până la aproximativ 60cm adâncime, decopertare protecție ruine, injectări, curățare, reparații, hidroizolare și biocidare zidărie, supraînălțare cu zidărie mixtă din materiale asemănătoare cu cele existente, lucrări pentru îndepărtarea apelor meteorice ș.a.”

-la momentul de față se decopertează stratul de protecție al ruinelor, așa cum reiese și din fotografiile realizate la fața locului și pe care le anexpm prezentei;

-facem precizarea că structurile supraterane ale ruinelor din Parcul Mitropoliei Târgoviște au fost realizate în perioada 1985-1987, pentru a marca zidurile construcțiilor care sau evidențiat în urma săpăturilor arheologice, relizate în acea perioadă de către arheologii Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” din Târgoviște.”

foto: Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Dâmbovița

În concluzie, mare lucru pentru ruinele din ansamblul istoric al vechii Mitropolii nu se va face, așa cum vedem și din planurile prezentate de autorități. Dar pentru că se face o cheltuială, aceasta va împiedica în viitorul apropiat să fie puse în aplicare alte idei despre acest loc a cărui semnificație nu o putem arăta astăzi. Încheiem cu promisiunea de a reveni în jurul datei de 17 mai 2020 cu un istoric al Mitropoliei de la Târgoviște și vă lăsăm în compania uneia dintre puținele descrieri ale strălucirii pe care a avut-o Mitropolia noastră, de pildă în Epoca lui Matei Basarab, într-o relatare a arhidiaconului Paul de Alep:

Locuința Mitropolitului este foarte mare și cu trei curți(…) în față se află o biserică mare, care nu-și are pereche în toată țara (…). Această biserică este tot atât de mare, spațioasă, încăpătoare și înaltă, sprijinită pe numeroși stâlpi; ea este impunătoare și în stilul Sfintei Sofia. Este împărțită în trei părți: prima este pronaosul, foarte spațios și cu multe cupole; de aici se intră printr-o a doua ușă în nartex, de asemenea spațios și cu multe cupole; de aici se intră printr-o a doua ușă în nartex, de asemenea spațios și frumos; apoi se intr[ printr-o a treia ușă, chiar în mijlocul bisericii care este foarte mare. Turla este măreață prin înălțimea și deschiderea ei. Se vede atârnat un policandru foarte mare, cu strane mari de jur-împrejur. Iconostasul, crucea răstignirii și crucea cea mică sunt minunate; sfeșnicele de lemn aurit sunt o lucrătură aleasă (…). Pereții sunt acoperiți în întregime cu picturi vechi…în fața ușii se află o fântână frumoasă cu apă curgătoare.(…) De asemenea, în fața porții se află o altă fântână”.

În fața minunățiilor trecutului, cum putem oare să fim mulțumiți cu prezentul acestor ruine sau cu viitorul cenușiu al acestora?

                                                                                               scris de, Iulia Ghercă