ȘEDINȚA COMITETULUI DE DIALOG CIVIC PENTRU PROBLEMELE PERSOANELOR VÂRSTNICE

Prefectul Claudia Gilia a prezidat, astăzi, la sediul Instituției Prefectului, ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, desfășurată în comun cu reprezentanți a serviciilor publice deconcentrate și ai asociațiilor de pensionari, fiind dezbătute următoarele aspecte:

  1. Informare referitoare la gradul de colectare a impozitelor și taxelor la nivelul județului Dâmbovița;
  2. Informare referitoare la acțiunile întreprinse pentru soluționarea cererilor depuse în perioada ianuarie – mai 2022, pentru calcularea/recalcularea unor drepturi ale pensionarilor;

În ce privește primul punct pe ordinea de zi, domnul Emilian Rusu, Șef Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița, a prezentat informarea referitoare la gradul de colectare a impozitelor și taxelor la nivelul județului Dâmbovița. Potrivit acestuia, A.J.F.P. Dâmbovița desfășoară trei activități principale:

– trezorerie;

– inspecție fiscală;

– colectare.

De la începutul anului și până la data de 31.05.2022, A.J.F.P. Dâmbovița a încasat obligații bugetare în sumă de 1.067,97 milioane lei, comparativ cu 889,16 milioane în aceeași perioadă a anului 2021. De asemenea, în primele 5 luni ale anului 2022, A.J.F.P. Dâmbovița a înregistrat o depășire cu 23,71 puncte procentuale a programului transmis de A.N.A.F.

Totodată, Șeful Administrației Județene a Finanțelor Publice Dâmbovița a precizat că din luna iulie va fi operațional programul E-facturare.

La punctul II pe ordinea de zi, directorul executiv al Casei Județene de Pensii Dâmbovița a prezentat informarea referitoare la acțiunile întreprinse pentru soluționarea cererilor depuse în perioada ianuarie – mai 2022, pentru calcularea/recalcularea unor drepturi ale pensionarilor.

         Astfel, potrivit domnului Mihai Toni Ciprian, în perioada de referință, au fost înregistrate, în total, 7196 de cereri, din care, soluționate, 6976 de cereri, celelalte 220 urmând a fi soluționate ulterior.

         Din totalul de 7196 de cereri, 3370 au fost înscrieri noi: pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată și anticipată parțială, pensie de urmaș. Dintre cererile formulate, au fost soluționate 3300 de cereri.

Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa de pensii, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii.

         În paralel cu înscrierile noi la pensie, beneficiarii pot solicita și alte drepturi, cum ar fi: recalcularea pensiei prin prezentarea unor noi documente de vechime care nu au fost valorificate la stabilirea inițială a pensiei, acordarea pensiei pentru limită de vârstă în cazul persoanelor care au fost încadrate în grupă superioară de muncă; transformarea pensiei de invaliditate / anticipată / anticipată parțială în pensie pentru limită de vârstă (se efectuează din oficiu, la data scadentă, fără a fi necesară cerere din partea pensionarului);

De asemenea, în funcție de modificările legislative, deciziile pot fi revizuite din oficiu sau se pot depune cereri în baza unui model comunicat pentru recalculare, pus la dispoziția persoanelor interesate atât pe site-ul instituției, cât și la sediu.

În perioada de referință au fost înregistrate 3443 de cereri de recalculare, dintre acestea fiind soluționate 3292.

         În ceea ce privește procesul de evaluare inițiat de C.N.P.P. în anul 2021, au fost evaluate până la acest moment, 45.375 de dosare, verificate pentru introducerea acestora în aplicația de evaluare 15.000 de dosare.

Programul de lucru al Casei de Pensii, începând cu 1 aprilie 2022, se desfășoară astfel:

– luni, miercuri, joi 8.00 – 16.30;

– marți 8.00 – 18.00;

– vineri 8.00 – 14.00.

Reprezentantul Casei Județene de Pensii a precizat, de asemenea, că, în procesul de soluționare a cererilor depuse de pensionari, au fost implicate și persoanele angajate pe perioadă determinată.

La ședință a participat, alături de Prefectul Claudia Gilia, subprefectul Ioan Corneliu Sălișteanu.

Biroul de Presă al Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița