ȘEDINȚĂ DE LUCRU LA SEDIUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA. AU FOST CONVOCAȚI TOȚI DIRECTORII

La sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița a avut astăzi loc o ședință de lucru cu participarea prefectului județului Dâmbovița, doamna Claudia Gilia, împreună cu directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat și reprezentanții instituțiilor Ministerului Afacerilor Interne.
? În cadrul ședinței, au avut loc dezbateri privind combaterea violenței și a fenomenului de bullying în unitățile de învățământ, precum și organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale conform O.M.E. nr. 3138/2023 privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023.
? De asemenea, pe parcursul ședinței a fost subliniată importanța cunoașterii modului de comportare în situații de urgență și a executării exercițiilor de evacuare în cazul producerii unor incendii sau cutremure în unităţile de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial, pentru ca profesorii să cunoască cele mai bune practici în vederea îndrumării copiilor şi asigurării protecţiei acestora pe parcursul acestor evenimente.
? Totodată, printre informațiile dezbătute, cadrele didactice au fost informate despre “Săptămâna Protecției Civile”, în cadrul căreia se vor desfășura în unitățile de învățământ din județ exerciții de evacuare, lecții de acordare a primului ajutor, precum și alte activități specifice.
?️ Pentru a menține o relație constantă și strânsă cu cetățenii, se va acorda o atenție deosebită în vederea identificării nevoilor și problemelor acestora, pentru a se căuta sprijin în rezolvarea problemelor cu ajutorul instituţiilor de învăţământ și al celor de ordine publică și siguranță națională.