SESIUNE DE EXAMEN PENTRU OBȚINEREA ATESTATULUI DE DETECTIV PARTICULAR

În data de 28 septembrie 2021, ora 10:00, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, se va susține examenul pentru obținerea atestatului de detectiv particular.

Persoanele interesate de obţinerea atestatului de detectiv particular pot depune, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Argeş, până la data de 13 septembrie 2021, inclusiv, dosarele personale întocmite, conform art. 5 şi 6 din Legea nr. 329/2003, cu completările aduse prin O.U.G. nr.41/28.06.2016, în vederea susţinerii examenului ce va avea loc în data de 28 septembrie 2021, ora 10:00.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la inspector de poliție Tudor Paul Ionuț, la numărul de telefon 0248/607000 int. 20161.

BIBLIOGRAFIE :

Constituţia României, ediţia 2003;

Codul penal – partea specială, ultima ediţie;

Codul de procedură penală – partea generală, ultima ediţie;

Drept civil (contracte civile, obligaţii);

Legea 329/2003 R privind exercitarea profesiei de detectiv particular;

Legea 353/2004 privind modificarea Legii 329/2003 ;

HG 1666/2004 privind norme de aplicare a Legii 329/2003;

Legea 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;

HG 585/2002 pentru aprobarea Standardelor Naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;

Legea 31/1990 rep. privind înfiinţarea societăţilor comerciale;

Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale din 31.12.1999.

BIROUL DE PRESĂ