Sistem de iluminat public inteligent și la Târgoviște