SLUJIRE ARHIEREASCĂ LA CATEDRALA DIN TÂRGOVIȘTE- DUMINICA SAMARINENCII

CHEMAȚI LA O SINGURĂ SPERANȚĂ – MISIONARI AI BUCURIEI EVANGHELIEI ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ

În Duminica Samarinencii, în ziua de 30 mai 2021, la Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, însoțit de un sobor de preoți și diaconi, la Catedrala din Târgoviște, au luat parte numeroși credincioși din Municipiul Târgoviște.

Înaltul Ierarh a hirotonit, cu această ocazie, întru preot, pe tânărul diacon, absolvent al Facultății de Teologie și Științele Educației a Universității Valahia din Târgoviște, Valentin Neagu, pe seama Parohiei Vizurești, Protoieria Titu.

În cuvântul său, evocând convorbirea dintre Mântuitorul și femeia samarineancă, de la fântâna lui Iacob, Mitropolitul Nifon a vorbit despre universalitatea mesajului mântuitor al Domnului Hristos, despre nevoia înnoirii din temelii a existenței, în urma întâlnirii cu Domnul, a lucrării harului în viața noastră și a mărturisirii acestui mare bine și comunității în care trăim. Întâlnirea cu Domnul este cea care oferă întotdeauna vindecare, ajutor și iertare, dăruindu-ne chemarea de a fi misionari ai lumii și ai timpului nostru. Preînchipuind taina Sfântului Botez și chemarea universală la mântuire, dialogul cu samarineanca ne îndeamnă și la iertare și la reconciliere, la pace și bună înțelegere, căci dincolo de adversități, tensiuni sau neînțelegeri cu toții avem vocația unității și a colaborării.  Numai așa vom putea spune ca ne închinăm la Mântuitorul Hristos, Cel înviat, în Duh și Adevăr.

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI