SOLEMNA VIGILIE PASCALĂ A ÎNVIERII DOMNULUI LA BISERICA ROMANO- CATOLICĂ DIN TÂRGOVIȘTE