STUDIU SALVAȚI COPIII: Peste 17% dintre copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate din Regiunea Sud-Muntenia provin din județul Dâmbovița, iar 14% din Regiunea Nord-Est provin din județul Vaslui

Serviciile integrate de suport social, psihologic şi educaţional pentru copii cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate reduc semnificativ riscul de excluziune socială şi abandon şcolar al copiilor

19 decembrie 2023: Peste 17% dintre copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate din Regiunea Sud-Muntenia provin din județul Dâmbovița, iar 14% din Regiunea Nord-Est provin din județul Vaslui, conform statisticilor oficiale. La nivel național, unu din șapte copii din România – 536.000 de copii în cifre absolute – are unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate, conform celui mai recent studiu realizat de Salvați Copiii. Statisticile oficiale ale Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, care reflectă numărul copiilor aflaţi în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială, arată că 12,5% dintre acești copii sunt din Regiunea Sud-Muntenia, iar 36% din Regiunea Nord-Est. Peste 80% dintre copiii rămași în țară și integrați în programele educaționale ale Salvați Copiii şi-au îmbunătăţit abilităţile sociale, emoţionale şi deprinderile de viaţă independentă.

Cercetările realizate de Salvaţi Copiii au reliefat impactul pe care plecarea părinților îl are asupra bunei dezvoltări a copiilor, din punct de vedere emoţional, social şi educaţional, dar și dificultățile generate de lipsa reprezentării legale a copiilor în cazul plecării ambilor părinți/părintelui unic susținător.

Pentru copiii rămaşi acasă, plecarea părintelui este resimțită ca o traumă, de cele mai multe ori cea mai mare de până atunci, iar pe fondul de vulnerabilitate emoţională instalat, ei sunt mai predispuşi riscului de abandon şcolar şi de apariţie de tulburări emoţionale şi comportamentale. Este important să ne adresăm tuturor acestor aspecte.”, a precizat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.

Rezultatele programului complex de sprijin social, psihologic și educațional derulat Salvați Copiii România în județele Dâmboviţa şi Vaslui, pentru a preîntâmpina excluziunea socială şi abandonul şcolar al copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate, constituie o bună practică în acest sens:

 • Aproximativ 85% dintre copiii integrați în program şi-au îmbunătăţit relaţia cu părinţii/persoanele în grija cărora au rămas,

 • peste 80% dintre copii şi-au îmbunătăţit abilităţile sociale, emoţionale şi deprinderile de viaţă independentă,

 • 75% au avut evoluții pozitive în ceea ce privește rezultatele şcolare,

 • peste 85% dintre părinţi/persoanele în grija cărora au rămas copiii şi-au îmbunătăţit abilităţile parentale.

Pentru o perioadă de 33 de luni, Organizația Salvați Copiii România a derulat un proiect complex, vizând dezvoltarea de servicii integrate de consiliere şi suport, prin şase programe locale dezvoltate în județele Dâmboviţa şi Vaslui. Implicarea directă în comunități pentru evaluarea situaţiei copiilor şi familiilor, parteneriatul cu şcolile în care copiii sunt înscrişi, oferirea de servicii multidisciplinare pentru copii şi părinţi/persoanele în grija cărora au rămas, conştientizarea membrilor comunităţilor locale cu privire la nevoile acestor copii şi constituirea de reţele inter-instituţionale locale în care actorii principali sunt şcolile şi serviciile publice de asistenţă socială s-au dovedit a fi elemente de bună practică pentru prevenirea excluziunii sociale şi abandonului şcolar al copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate.

Valoarea totală a proiectului Intervenții integrate de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman cod SMIS 139632, a fost de 4.775.959,27 lei, din care valoare cofinanțare UE: 4.059.565,34 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 716.393,93 lei.

Pentru a răspunde nevoilor copiilor, persoanelor în grija cărora au rămas şi comunităţilor locale, în cadrul proiectului au fost derulate următoarele intervenţii:

 • Servicii de suport educaţional şi psihologic, activități recreative şi de socializare, incluzând şi tabere pentru copii, pentru a sprijini copiii să traverseze perioada dificilă a separării de părinți.

 • Oferirea de suport material pentru buna desfăşurare a activităţilor, de suport educaţional și de consiliere (rechizite şcolare şi masă caldă pe parcursul frecventării activităţilor de tip Şcoală după Şcoală).

 • Program de educaţie parentală și consiliere pentru persoanele în grija cărora au rămas copiii.

 • Dotarea şcolilor implicate cu mobilier, echipamente IT, materiale şi echipamente sportive.

 • Crearea de reţele locale de intervenţie pentru oferirea de servicii inter-instituționale copiilor.

 • Campanie regională de informare și conștientizare cu privire la efectele negative ale plecării părinților asupra copiilor rămași acasă: difuzare spot video, distribuire materiale de informare, sesiuni periodice de informare si conștientizare pentru elevi, cadre didactice, părinți/persoane în grija cărora au rămas copiii/părinți care intenționează să plece la muncă în străinătate/membri ai comunității, masă rotundă cu specialisti din domeniul educatiei şi asistenţei sociale.

 • Cercetare pentru estimarea incidenţei fenomenului şi efectelor sociale ale acestuia.

În cadrul proiectului, au beneficiat de activități directe de sprijin 1.976 de persoane: 312 copii cu părinții plecați la muncă în străinătate, 160 de părinți/persoane care au copiii în grijă, 1.099 de copii din aceleași școli, 90 de specialişti şi 315 membri ai comunităţii din locaţiile vizate în proiect. Totodată, campaniile de informare și conștientizare din proiect au vizat peste 306.600 de persoane.

Colaboratori: Şcoala de Valori, Şcoala Gimnazială „Matei Basarab” Târgoviște, Şcoala Gimnazială „Smaranda Gheorghiu” Târgoviște, Şcoala Gimnazială Răzvad, jud. Dâmbovița, Grădinița „Rază de Soare” Târgoviște, jud. Dâmbovița Şcoala Gimnazială „Mihai David” Negrești, jud. Vaslui, Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negrești, jud. Vaslui, Şcoala Gimnazială „Gheorghe Cioată” Todirești, jud. Vaslui, Direcţii de asistenţă socială/Servicii publice de asistenţă socială din localităţile mai sus menţionate.

Pe lângă acest proiect, Salvați Copiii a mai derulat în aceeaşi perioadă alte patru proiecte similare destinate educației și protecției copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate. Per total, în cele 5 proiecte au fost dezvoltate 32 programe locale în 10 județe, care au avut ca beneficiari direcți: 10.636 de persoane, din care 7.347 de copii (copii cu părinții plecați la muncă în străinătate și alți copii din aceleași școli) și 3.289 de adulți (părinți/persoane în grija cărora au rămas copiii, specialiști și membri ai comunității). Campaniile de informare și conștientizare au vizat peste 1.634.000 de persoane.

CONTEXT

 • Peste jumătate de milion de copii, aproximativ 536.000 de copii, au avut în ultimul an cel puţin un părinte plecat la muncă în străinătate.

 • Aproape un milion de copii (peste 950.000) au sau au avut experiența plecării unuia dintre părinți pe parcursul copilăriei, respectiv aproximativ unul din patru copii a trăit experiența traumatizantă a despărțirii de un părinte sau de amândoi pe o perioadă mai lungă de timp. Pentru copilul rămas acasă, plecarea părintelui este resimțită ca o traumă, de cele mai multe ori cea mai mare de până atunci.

 • O treime dintre copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate au ambii părinți sau părintele unic susţinător de familie plecat. Pentru acești copii, despărțirea este semnificativ mai greu de suportat.

 • Legătura cu părinții este în majoritatea cazurilor zilnică, în special prin intermediul platformelor de socializare. Odată cu creșterea în vârstă a copilului frecvența comunicării scade, unul din cinci adolescenți vorbind cu părinți doar de 2-3 ori pe săptămână.

 • Majoritatea părinților trimit bani acasă lunar ajutându-și familiile să depășească dificultățile cu care se confruntă. Datele Băncii Mondiale1 arată că în 2021 românii au trimis către familii echivalentul a peste 9 miliarde de dolari, cea mai mare parte a sumelor fiind cheltuite pentru alimente, întreținerea gospodăriei și educația copiilor.

Contact: Anca Stamin – Manager proiect Organizația Salvați Copiii, anca.stamin@salvaticopiii.ro, tel. 0745.039.084.

Despre Organizația Salvați Copiii:

De 33 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și practici solide în beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din organizație o instituție socială esențială, al cărei rol este medierea între societate și autoritatea publică, în beneficiul copilului. În cele peste trei decenii 3 de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând soluții concrete pentru protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili, și a militat, în același timp, pentru o colaborare viabilă cu autoritățile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului. Salvați Copiii și-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în așa fel încât acestea să implementeze politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor. Totodată, organizația a reușit să creeze rețele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilității sociale a companiilor și a societății, în sens larg. În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizație independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri și desfășoară programe în peste 120 de țări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obține progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată în viața acestora. Peste 3.369.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.

Despre Școala de Valori:

Școala de Valori este o organizație non-guvernamentală și non-profit, înființată în 2009, care îi îndrumă pe tineri să-și antreneze potențialul, astfel încât să-și dezvolte atitudini și comportamente prosociale, care să îi ajute în viață, la școală și în carieră. Misiunea sa este de a facilita un proces de conștientizare și ghidare a tinerilor prin educație centrată pe valori, pentru ca aceștia să devină creatorii propriilor lor vieți. Prin programele noastre oferim tinerilor și profesorilor lor experiențe de dezvățare a convingerilor și comportamentelor disfuncționale și reînvățarea unor noțiuni care pun accentul pe identificarea potențialul individual, dezvoltarea competențelor pentru viață și creșterea abilității de a lucra colaborativ, multidisciplinar și multigenerațional pentru a transforma societatea actuală într-una centrată pe valori sănătoase.

1 Sursa datelor: https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.CD.DT?end=2021&start=1970&view=chart