TÂRGOVIȘTEA A SCĂZUT SUB 67 DE MII DE LOCUITORI! ESTE UNA DINTRE LOCALITĂȚILE DÂMBOVIȚENE CU CEA MAI MARE SCĂDERE A POPULAȚIEI

Comunicat de presă
Recensământul Populației și Locuințelor, runda 2021
• date provizorii pentru județul Dâmbovița –
Rezultatele provizorii ale Recensământului Populației și Locuințelor runda 2021 (RPL2021) arată o populație rezidentă a județului Dâmbovița de 479,4 mii persoane (479404persoane), în scădere cu 39,3 mii locuitori (-39341 persoane) față de recensământul precedent (octombrie 2011). Majoritatea populației rezidente este de sex feminin (244,7 mii, reprezentând 51,0%) și trăiește în mediul rural (349,5 mii, reprezentând 72,9%).
Din punctul de vedere al mărimii populaţiei rezidente, judeţul Dâmbovița se situează pe locul 15 în ierarhia judeţelor.
Fenomenul de îmbătrânire a populației rezidente a României
Fenomenul de îmbătrânire s-a accentuat, vârsta medie a populației rezidente pentru județul Dâmbovița crescând la 42,5 ani (față de 40,3 ani la RPL2011). Față de vârsta medie pe țară, vârsta medie a județului nostru este mai mare cu 0,1 ani (42,4 ani). În ierarhizarea județelor după vârsta medie la RPL2021, județul Dâmbovița se plasează pe locul 22.
În cadrul Regiunii Sud Muntenia din care face parte și județul nostru, vârsta medie este de 43,6 ani, județul nostru poziționându-se pe locul 3.
Figura 1. Distribuția județelor din regiunea SUD-MUNTENIA după vârsta medie,
rezultate provizorii RPL2021

Datele graficului în format xlsx

Indicele de îmbătrânire demografică (numărul persoanelor vârstnice de 65 ani şi peste care revine la 100 de persoane tinere, sub 15 ani) în județul Dâmbovița este 124,4 persoane vârstnice la 100 persoane tinere, mai mare cu 3,2 decât media națională de 121,2 persoane vârstnice la 100 persoane tinere.
Fenomenul de îmbătrânire demografică este relevat și prin prisma raportului de dependență demografică care, pentru județul nostru are valoarea de 53,2 persoane tinere și vârstnice la 100 persoane adulte, mai mic decât indicele de îmbătrânire demografică la nivel național de 55,5 persoane tinere și vârstnice la 100 persoane adulte.
Structura pe localități a populației rezidente a județului Dâmbovița
În ultimii zece ani, între cele două recensăminte, majoritatea județelor au scăzut ca dimensiune sub aspectul numărului de locuitori (39 din 42 de județe, inclusiv municipiul București). În aceeași categorie se încadrează și județul nostru.
Tabel 1. Localitățile cu cele mai mari creșteri și cele cu cele mai mari descreșteri ale populației rezidente la 1 decembrie 2021 din județul Dâmbovița față de recensământul din anul 2011,
rezultate provizorii RPL2021

Municipii, orașe, comune
RPL 2021
rezultate provizorii
RPL2011
creștere/ scădere 2021 față de 2011

persoane
%
Cele mai mari creșteri
ULMI
5280
4359
921
21,1
CREVEDIA
8811
7750
1061
13,7
ANINOASA
6665
6344
321
5,1
TĂRTĂȘEȘTI
6158
5874
284
4,8
MĂNEȘTI
5361
5127
234
4,6
Cele mai mari scăderi
VIȘINEȘTI
1586
1974
-388
-19,7
RUNCU
3555
4327
-772
-17,8
MUNICIPIUL MORENI
15472
18687
-3215
-17,2
PUCHENI
1558
1861
-303
-16,3
FIENI
6378
7587
-1209
-15,9
MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE
66965
79610
-12645
-15,9

Datele tabelului în format xlsx
Referitor la municipii, orașe și comune, în cadrul județului Dâmbovița, localitățile care au câștigat cel mai mare număr de locuitori între cele două recensăminte, sunt comuna CREVEDIA care a ajuns la o populație de 8811 persoane (cu 1061 persoane mai mult decât în 2011), comuna ULMI cu o populație rezidentă de 5280 persoane (cu 921 persoane mai mult decât în 2011) și comuna ANINOASA cu o populație rezidentă de 6665 persoane (cu 321 persoane mai mult decât în 2011).

Ierarhia se modifică dacă ne referim la creșteri în valori relative. Astfel, comuna ULMI a crescut cu 21,1% față de 2011 ajungând la o populație de 5280 locuitori, urmată de comuna CREVEDIA care a crescut cu 13,7% față de 2011 ajungând la o populație de 8811 locuitori.
Localitățile din județul nostru cu cele mai mari scăderi în valori relative înregistrate în decursul ultimului deceniu sunt comuna VIȘINEȘTI (1586 locuitori, –19,7% față de populația din 2011) și comuna RUNCU (3555 locuitori, –17,8% față de populația din 2011).
Comuna cea mai mică din județ este comuna RÂU ALB cu numai 1466 locuitori (în scădere față de RPL2011 când s-au recenzat 1564 locuitori), situație întâlnită și la recensământul precedent.
Cea mai mare comună din județ este comuna DRAGOMIREȘTI cu 8835 locuitori, în scadere față de RPL2011 cu 32 persoane detronând comuna POTLOGI care la RPL 2011 a fost cea mai mare comună din județ cu 8981 locuitori.
Orașul RĂCARI este orașul cel mai mic din cadrul județului (6306 locuitori față de 6930 locuitori în 2011). Cel mai mare oraș din județ, conform rezultatelor provizorii ale RPL2021, este PUCIOASA cu 12953 locuitori.
Municipiul TÂRGOVIȘTE, reședință a județului în care locuim, are o populație rezidentă de 66965 persoane, mai mică decât în urmă cu zece ani cu 12645 persoane.
Între cele două recensăminte nicio localitate nu și-a păstrat exact dimensiunea.

Structura etnică și confesională a populației rezidente a României
La RPL2021, înregistrarea etniei, limbii materne și a religiei s-a făcut pe baza liberei declarații a persoanelor recenzate. Pentru persoanele care au refuzat să declare aceste trei caracteristici, precum și pentru persoanele pentru care informațiile au fost colectate indirect din surse administrative, informația nu este disponibilă pentru aceste trei caracteristici. Ca urmare, structurile prezentate în continuare pentru cele 3 caracteristici etno-culturale sunt calculate în funcție de numărul total de persoane care și-au declarat etnia, limba maternă și respectiv religia și nu în funcție de numărul total al populației rezidente.
Informația privind etnia a fost disponibilă pentru 439,1 mii persoane (din totalul celor 479,4 mii persoane care formează populația rezidentă a județului Dâmbovița). S-au declarat români 417,5 mii persoane (95,1%). Populația de etnie romă a fost de 19,0 mii persoane (4,3%) urmată de bulgari cu 1,5 mii persoane (0,3%) și de sârbi cu 0,5 mii persoane (0,1%).
Potrivit liberei declarații a celor 438,8 mii persoane care au declarat limba maternă, structura populației din județul Dâmbovița după limba maternă se prezintă astfel: pentru 98,9% limba română reprezintă prima limbă vorbită în mod obișnuit în familie în perioada copilăriei, urmată de limba romani cu 0,7% și de cea bulgară cu 0,2%.

Structura confesională a fost declarată de 436,3 mii persoane din totalul populației rezidente a județului Dâmbovița și arată că 96,6% dintre persoanele care au declarat religia sunt de religie ortodoxă urmată de religia Penticostală (1,4%), de cea Adventistă de Ziua a Șaptea (0,6%) și de religia Creștină după Evanghelie cu 0,5%.

Structura populației rezidente pe stări civile
Din populația rezidentă a județului, 48,0% cuprinde persoane care au starea civilă legală de căsătorit(ă). Sunt căsătoriți 113,9 mii bărbați și 116,0 mii femei. Nu au fost niciodată căsătorite 41,5% persoane din care 52,5% de sex masculin și 47,5% de sex feminin.
Figura 4. Structura populației din județul Dâmbovița după starea civilă, rezultate provizorii RPL2021:
Datele graficului în format xlsx
Persoanele văduve reprezintă 5,1% din totalul populației rezidente a județului, cu discrepanțe pe sexe: 15,4% de sex masculin și 84,6% de sex feminin.

Structura după nivelul de instruire absolvit
Din totalul populației rezidente a județului Dâmbovița, 47,3% au nivel mediu de educație (postliceal, liceal, profesional, învățământ complementar sau de ucenici), 41,5% nivel scăzut (preșcolar, primar, gimnazial sau fără școală absolvită) și 11,2% nivel superior.
Din punctul de vedere al ponderii populaţiei rezidente cu nivel superior de educație, judeţul Dâmbovița se situează pe locul 26 în ierarhia judeţelor.

Figura 5. Structura populației județului Dâmbovița după nivelul de educație, rezultate provizorii RPL2021:
Datele graficului în format xlsx
Structura populației după nivelul de educație absolvit diferă pe cele două sexe. Astfel, la nivel superior, 44,9% sunt de sex masculin și 55,1% de sex feminin; la nivelul mediu 53,7% sunt de sex masculin iar 46,3% de sex feminin; la nivelul scăzut de educație 44,7% sunt de sex masculin și 55,3% de sex feminin.
Structura populației după statutul activității curente
Populația activă1 a județului Dâmbovița este de 205,6 mii persoane, fiind compusă din 190,4 mii persoane ocupate și din 15,2 mii șomeri.
Populația inactivă cuprinde 273,8 mii persoane din care pensionarii și beneficiarii de ajutor social reprezentă peste două cincimi (41,6%), iar elevii și studenții aproape o treime (30,3%).
Din punctul de vedere al ponderii populației ocupate în populaţia rezidentă a județului, judeţul Dâmbovița se situează pe locul 18 în ierarhia judeţelor.
Din punctul de vedere al ponderii populației șomere în populaţia rezidentă a județului, judeţul Dâmbovița se situează pe locul 26 în ierarhia judeţelor. *

Anexa 2 prezintă populația rezidentă la nivel de municipiu, oraș, comună din județ.
Față de datele provizorii difuzate la finalul anului 2022, unele rezultate din prezentul comunicat de presă au suferit modificări.
Datele complete și finale vor fi făcute publice, etapizat, în perioada mai-decembrie 2023.
RPL2021 a fost al 13-lea recensământ din istorie și primul din România organizat integral în format digital. Întregul proces al colectării datelor s-a desfășurat cu asigurarea confidențialității și protecției depline a informațiilor.
Institutul Național de Statistică împreună cu structurile sale teritoriale mulțumesc populației României care a participat în număr foarte mare la procesul de recenzare. Această acțiune s-a desfășurat în condiții optime cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) care a oferit suportul tehnic și operațional. Recensământul s-a bucurat și de sprijinul activ al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) precum și de cel al primăriilor.
Pentru informații detaliate privind RPL2021, vă rugăm să consultați www.recensamantromania.ro

ANEXA 1
Precizări metodologice
RPL2021 s-a realizat în conformitate cu recomandările Conferinței Statisticienilor Europeni pentru runda 2020 a recensămintelor populației și locuințelor2 și ale Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind recensământul populației și locuințelor3. Prin regulamentele europene de implementare4, pentru runda 2021, a Regulamentului nr. 763/2008 s-au actualizat aspecte precum: anul de referință al recensământului, programul datelor și metadatelor statistice, specificațiile subiectelor, dezagregările subiectelor, formatul tehnic al transmiterii datelor, modalitățile de realizare și structura raportului de calitate.
Conform acestor recomandări, populația rezidentă a României include:
• persoanele de cetățenie română, străină sau fără cetățenie cu reședința obișnuită5 în România;
• persoanele cu cetățenie română care sunt membri ai personalului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României în străinătate, membrii forțelor armate naționale staționate în restul lumii, personalul național al bazelor științifice naționale stabilite în afara teritoriului geografic al țării, persoanele de cetățenie română care sunt membri ai echipajelor navelor de pescuit, altor nave, aeronave și platforme plutitoare operând parțial sau în întregime în afara teritoriului economic.
Conform definiției internaționale, nu s-au cuprins în populația rezidentă a țării:
• persoanele de cetățenie română, străină sau fără cetățenie cu domiciliul în România plecate în străinătate pentru o perioadă de cel puțin 12 luni sau cu intenția de a rămâne în străinătate o perioadă de cel puțin 12 luni: la lucru, în căutarea unui loc de muncă, la studii, în interes de afaceri etc. (persoane plecate pe perioadă îndelungată);
• persoanele de cetățenie străină sau fără cetățenie venite în România pentru o perioadă mai mică de 12 luni (persoane temporar prezente).
Nu au făcut obiectul recensământului și nu au fost înregistrate la recensământ următoarele categorii de populație: persoanele care nu dețin cetățenie română din cadrul reprezentanțelor diplomatice, consulare și comerciale sau al reprezentanțelor organizațiilor internaționale și nici membrii familiilor lor, personalul forțelor armate străine, personalul flotei comerciale navale și aeriene – cetățeni străini, care la momentul de referință al recensământului se află temporar pe teritoriul țării.

Au făcut obiectul recensământului, dar nu au putut fi înregistrate în chestionarele individuale următoarele categorii de persoane:
• persoane care au refuzat explicit sau tacit recenzarea, care nu au vrut să se auto-recenzeze și nici să primească vizita recenzorului (populație necontactată).
Procentajul persoanelor care nu s-au recenzat (fie prin autorecenzare, fie prin intermediul recenzorului) până la finalul zilei de 31 iulie 2022, ultima zi de recenzare, a fost de 4,8% din totalul populației rezidente la nivel național de 19,05 milioane persoane.
După încheierea perioadei de colectare a datelor, conform art. 22 din O.U.G nr 19/2020, s-a realizat „asigurarea completitudinii datelor individuale privind persoanele” pentru circa 1 milion de persoane. Aceasta s-a realizat „prin imputare prin metode statistice, din surse statistice și administrative, pentru acele unități statistice pentru care nu există un formular completat cu date, în conformitate cu metodologia prevăzută la art. 9 alin. (4).” Metodologia de imputare statistică aplicată pentru recensământ a fost aprobată în iulie 2021, de către Comisia Centrală pentru Recensământul Populației și Locuințelor (CCRPL2021).

ANEXA 2
Populația rezidentă la nivel de municipiu, oraș, comună din
județul Dâmbovița – date RPL 2021 și 2011

Denumire județ, localitate

Populație RPL 2021
-provizorie-

Populație RPL 2011
DÂMBOVIȚA
479404
518745

MEDIU URBAN
129948
150043
MUNICIPIUL TARGOVISTE
66965
79610
MUNICIPIUL MORENI
15472
18687
ORAS FIENI
6378
7587
ORAS GAESTI
12583
13317
ORAS PUCIOASA
12953
14254
ORAS RACARI
6306
6930
ORAS TITU
9291
9658

MEDIU RURAL
349456
368702
ANINOASA
6665
6344
BALENI
7734
8368
BARBULETU
2005
2361
BEZDEAD
4115
4595
BILCIURESTI
1876
1889
BRANESTI
3811
4097
BRANISTEA
3790
4398
BREZOAELE
3690
4012
BUCIUMENI
4231
4586
BUCSANI
6092
6864
BUTIMANU
2469
2435
CANDESTI
2579
2886
CIOCANESTI
5286
5571
COBIA
3083
3180
COJASCA
8025
8276
COMISANI
5538
5400
CONTESTI
4489
5123
CORBII MARI
8298
8316
CORNATELU
1684
1675
CORNESTI
6249
7142
COSTESTII DIN VALE
3437
3485
CRANGURILE
3462
3394
CREVEDIA
8811
7750
DARMANESTI
4433
4810
DOBRA
3388
3657

DOICESTI
4224
4584
DRAGODANA
6186
6775
DRAGOMIRESTI
8835
8867
FINTA
3686
4225
GLODENI
3936
4226
GURA FOII
2059
2140
GURA OCNITEI
6657
7319
GURA SUTII
5106
5462
HULUBESTI
3052
3101
I. L. CARAGIALE
6920
7697
IEDERA
3625
4052
LUCIENI
3138
3131
LUDESTI
5062
5137
LUNGULETU
5289
5586
MALU CU FLORI
2404
2484
MANESTI
5361
5127
MATASARU
4836
5462
MOGOSANI
4051
4444
MOROENI
5034
5227
MORTENI
2564
3042
MOTAIENI
1876
2069
NICULESTI
4627
4964
NUCET
3995
4057
OCNITA
3950
4325
ODOBESTI
4946
5183
PERSINARI
2519
2750
PETRESTI
5085
5791
PIETRARI
2186
2533
PIETROSITA
3006
3170
POIANA
3495
3739
POTLOGI
8739
8981
PRODULESTI
3204
3427
PUCHENI
1558
1861
RACIU
3236
3464
RASCAETI
2051
2241
RAU ALB
1466
1564
RAZVAD
8729
8521
RUNCU
3555
4327
SALCIOARA
3742
4081
SELARU
3090
3494
SLOBOZIA MOARA
1988
2165
SOTANGA
7077
7143
TARTASESTI
6158
5874
TATARANI
5228
5225
ULIESTI
3923
4407
ULMI
5280
4359
VACARESTI
5060
5246
VALEA LUNGA
4518
4770
VALEA MARE
2091
2400
VALENI-DIMBOVITA
2420
2754
VIRFURI
1742
1842
VISINA
3838
4103
VISINESTI
1586
1974
VLADENI
2699
2807
VOINESTI
5911
6203
VULCANA-BAI
2934
3052
VULCANA-PANDELE
4683
5134

Datele tabelului în format xlsx