TURISMUL ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, ÎN CREȘTERE ÎN PRIMELE DOUĂ LUNI DIN AN! APOI A VENIT PANDEMIA!

      Anul începuse bine pentru proprietarii de unități de cazare din județ. Raportul prezentat de Direcția Județeană de Statistică Dâmbovița pentru lunile ianuarie și februarie arată o creștere a numărului de turiști români dar și străini în județ, situație îmbucurătoare mai ales după ce tot anul 2019 se înregistraseră scăderi la numărul de turiști străini, după cum am arătat într-un alt articol. Efectele pandemiei asupra turismului se vor putea vedea în raportarea statistică aferentă acestei perioade, care va fi transmisă peste două luni.

   „În primele două luni ale anului 2020, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică din judeţul Dâmboviţa au crescut cu 15,4%, în timp ce sosirile turiştilor străini au crescut cu 11,9%.

În luna februarie 2020, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, atât sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, cât şi innoptările au crescut cu 10,5%, respectiv cu 31,8%.

  1. Sosiri şi înnoptări în structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare – luna februarie

Sosiri

Înnoptări

februarie

2020

-număr-

februarie

2019

-număr-

februarie 2020

faţă de

februarie 2019

-%-

februarie

2020

-număr-

februarie

2019

-număr-

februarie 2020

faţă de

februarie 2019

-%-

Total

7855

7109

110,5

19221

14581

131,8

Turişti români

7364

6728

109,5

17492

13173

132,8

Turişti străini*) din care

491

381

128,9

1729

1408

122,8

– Europa

459

357

128,6

1515

1237

122,5

– UE

365

286

127,6

1255

1025

122,4

  • După ţara de rezidenţă

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică, în luna februarie 2020 au însumat 7855, în creştere cu 10,5% faţă de luna februarie 2019.

Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, au reprezentat 93,7%, în timp ce turiştii străini au reprezentat 6,3%.

În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (93,5% din total turişti străini), iar din aceştia 79,5% au fost din ţările Uniunii Europene.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică, în luna februarie 2020 au însumat 19221, în creştere cu 31,8% faţă de cele din luna februarie 2019.

Din numărul total de înnoptări, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică au reprezentat 91,0%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 9,0%. În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (87,6% din total străini), iar din aceştia 82,8% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în luna februarie 2020 a fost de 22,8% pe total structuri de cazare turistică, în creştere cu 4,2 puncte procentuale faţă de luna februarie 2019.

Sursa: http://www.dambovita.insse.ro/