ULTIMII 1200 DE ANGAJAȚI DE LA COS TÂRGOVIȘTE VOR FI DAȚI AFARĂ! COMBINATUL ÎȘI TRĂIEȘTE ULTIMELE ZILE!

Sindicatul „Valahia” din cadrul Combinatului de Oțeluri Speciale Târgoviște a dat publicității notificarea transmisă de patronatul COS cu privire la concedierea colectivă a 1200 de angajați. În document se menționează că, având în vedere „imposibilitatea continuării producției la COS Târgoviște în lipsa capitalului de lucru, precum și necesitatea obiectivă de a nu crește datoriile provenite din activitatea curentă și epuizarea resurselor financiare din care s-ar fi putut asigura plata indemnizațiilor de șomaj tehnic, Societatea, prin administrator special și administrator judiciar, notifică oficial cele două sindicate existente în societate că intenționează sistarea activității de producție pe termen nedefinit, respectiv desființarea unui număr mare de posturi, ceea ce va antrena o serie de concedieri colective. Din analiza realizată se preconizează  că sistarea activității de producție va determina desființarea unui număr de aproximativ 1200 de posturi”, se arată în notificarea semnată de administratorul special Oleg Shvedakov. 

Aceștia sunt ultimii 1200 de angajați pe care îi mai are Combinatul de la Târgoviște, după cum explică liderul Sindical Nicolae Dragodănescu într-un interviu pe care-l puteți urmări aici. Acești ultimi salariați și familiile acestora vor rămâne, în plină pandemie, fără venituri.

Au trecut 15 ani de la privatizarea Combinatului, 15 ani în care s-au scris ultimele pagini ale istoriei acestei unități de producție, 15 ani în care un colos industrial a ajuns, în cele din urmă „un morman de fier vechi”.