UN JUDECĂTOR ȘI PATRU GREFIERI DE LA JUDECĂTORIA PUCIOASA, INFECTAȚI CU COVID! INSTITUȚIA ÎȘI RESTRÂNGE ACTIVITATEA!

Vă aducem la cunoştinţă că prin Hotărârea nr. 17 din data de 08.10.2021 a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Ploieşti (cu erată) s-a dispus, în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. 3, lit. a) din Legea nr.114/2021 privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei COVID-19, restrângerea activităţii de judecată a Judecătoriei Pucioasa pe o durată de 14 zile, față de situația deosebită existentă la nivelul acestei instanțe în ceea ce priveşte resursele umane, situaţie generată pe de o parte de schema redusă de personal afectată de existenţa unor posturi vacante sau vacante temporar (din cele patru posturi de judecător, două sunt vacante temporar, titularii aflându-se în concediu de risc maternal şi concediu de creştere copil, iar din cele 10 posturi de grefier, 3 posturi sunt vacante/vacante temporar), iar pe de altă parte de intrarea în concediu medical a unui judecător stagiar şi a unui număr de patru grefieri, ca urmare a infectării cu COVID-19.

Conform Hotărârii menţionate, judecata urmează să continue în următoarele cauze :

În materie nonpenală: ordin de protecție; tutelă/curatelă; internarea medicală nevoluntară; ordonanța președințială; suspendarea provizorie a executării silite; suspendare executare silită; încuviințare executare silită; măsuri asigurătorii; asigurare dovezi; incidentele procedurale în cauzele care se judecă pe durata stării de urgenţă inclusiv cererile de îndreptare, lămurire și completare a hotărârii; orice alte cereri care vizează situații excepționale, care pot fi considerate de urgență deosebită, apreciate ca atare de completul de judecată învestit cu soluționarea cauzei.

În materie penală:

– în procesele penale aflate în curs pe rolul instanțelor de judecată, inclusiv cele aflate în procedură în camera preliminară: în cauzele în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de alertă, în cauzele privind infracțiunile flagrante, cele în care au fost dispuse măsuri preventive, cele privind contestații la executare în cauzele cu persoane private de libertate, cele referitoare la contestații împotriva măsurilor asigurătorii, cele ce cuprind măsuri de protecție a victimelor și a martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical;

 • cauze privind cereri, propuneri, plângeri, contestații sau alte sesizări, date în competența judecătorului de drepturi și libertăți, conform art. 53 Cod procedură penală;

 • cauze privind cereri, propuneri, plângeri, contestații sau alte sesizări, date în competența judecătorului de cameră preliminară conform art.54 Cod procedură penală;

 • cauze cu inculpați arestați sau aflați sub o altă măsură preventivă, dispusă în aceste cauze;

 • recuzări și abțineri;

 • amânări și întreruperi executare pedeapsă;

 • cauze cu inculpați minori;

 • contestații privind durata procesului penal;

 • sesizări adresate instanței cu acorduri de recunoaștere a vinovăției;

 • cereri și sesizări privind metode speciale de supraveghere sau cercetare;

 • autorizări prevăzute de art. 154 alin.6 Cod procedură penală;

 • percheziții și ridicări de obiecte și înscrisuri;

 • îndreptarea erorilor materiale și înlăturarea unor omisiuni vădite;

 • cereri privind anularea sau reducerea amenzilor judiciare;

 • cauze privind măsurile asigurătorii și restituirea lucrurilor;

 • alte cauze considerate urgente de către completul de judecată.

Vă informăm că, potrivit art. 2 alin. (7) din Legea nr. 114 din 28 aprilie 2021privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-19 în alte cauze decât cele anterior menţionate, judecata se amână de drept pe durata restrângerii activității de judecată, fără a fi necesară emiterea unei încheieri în acest scop. În termen de 10 zile de la încetarea restrângerii activității de judecată, judecătorul sau instanța de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și efectuarea actelor de procedură.

Totodată, având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri pentru diminuarea riscului răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de virusul gripal COVID-19, prin Decizia nr. 14 din 05.10.2021 a Preşedintelui Judecătoriei Pucioasa, s-a stabilit:

– În perioada 06 octombrie – 20 octombrie 2021 inclusiv, se restrânge activitatea directă cu publicul desfăşurată la nivelul compartimentelor arhivă şi registratură din cadrul Judecătoriei Pucioasa la două ore pe zi, în două zile ale săptămânii, respectiv marţea şi joia, între orele 09:00-11:00;

– Se recomandă justiţiabililor ca cererile adresate instanţei să fie transmise prin poştă sau prin mijloace de comunicare la distanţă (fax, email), în condiţii care să asigure verificarea identităţii solicitantului;

– Pentru a veni în sprijinul justiţiabililor care nu au acces la mijloacele de comunicare electronică şi a evita o supraaglomerare la compartimentele Arhiva, Registratură şi Biroul de Informare şi Relaţii Publice, în sediul Judecătoriei Pucioasa s-a amplasat o cutie special destinată pentru depunerea corespondenţei/înscrisurilor de către justiţiabili, ce a fost poziţionată la intrarea în instituţie, sub paza personalului din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Dâmboviţa.

Comunicatul a fost publicat şi pe pagina de internet a Judecătoriei Pucioasa din cadrul portalului instanţelor de judecată portal.just.ro, rubrica Informaţii de interes public.

PREŞEDINTE DELEGAT

JUDECĂTOR MASTACAN NADIA MARIA