UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE ARE 300 DE MOBILITĂȚI DISPONIBILE ÎN PROGRAMUL ERASMUS PLUS!

Candidează la Universitatea „Valahia” din Târgoviște pentru 300 de mobilități derulate în 54 de universități din 12 țări ale Uniunii Europene, prin intermediul Programului Erasmus Plus

Universitatea „Valahia” din Târgoviște anunță scoaterea la concurs a unui număr de 300 de mobilități Erasmus Plus derulate în 54 de universități dintr-un număr de 12 state ale Uniunii Europene. Mobilitățile sunt destinate studenților, masteranzilor și doctoranzilor Universității „Valahia” din Târgoviște și sunt menite să le ofere acestora șansa de a urma până la 12 luni de mobilitate de studii și cercetare, cu susținerea financiară a programului Erasmus Plus, la cele mai celebre universități europene, de la Sorbona la Universitatea Carolină din Praga, de la Universitatea din Oslo la Santiago de Compostela, din Grecia, Italia și Spania până în Scandinavia, Polonia și țările baltice. Studenţii care vor fi selectați vor putea să beneficieze din punct de vedere educaţional, lingvistic şi cultural de experienţa studierii în alte ţări europene, să facă parte din rețeau internațională de studenți Erasmus, să lege prietenii și colaborări pe termen lung, să contribuie la cooperarea între instituţii şi îmbogăţirea mediului educaţional al instituţiilor gazdă, să se bucure de transferul facil de credite şi de recunoaşterea perioadelor de mobilitate petrecute în străinătate, să-și adauge o experință europeană unică care se va transfera în mărirea șanselor de angajare la finalizarea studiilor universitare, masterale sau doctorale.

Persoanele doritoare să se înscrie la concurs trebuie să dețină calitatea de student al Universității „Valahia” din Târgoviște, să fie integraliști, să aibă media anilor de studii de minim 7 și să cunoască la nivel intermediar sau avansat o limbă străină, în funcție de țara în care intenționează să candideze. Actele necesare înscrierii se obțin cu ușurință, cele mai multe prin intermediul facilităților de comunicare digitală puse la dispoziție de universitate, și constau dintr-o scrisoare de intenție, un Curriculum Vitae model Europass, o adeverinţă din care să reiasă calitatea de student și situația școlară la zi, o recomandare din partea conducerii facultății, o adeverinţă medicală de la medicul de familie, 2 fotografii 4/5 și o copie după Cartea de identitate sau permisul de rezidenţă în România.

Doritorii își pot depune dosarele de înscriere până la data de 26 iunie 2020, urmând ca în zilele de 2-3 iulie 2020 să se desfășoare proba scrisă și interviul oral în limba străină aleasă. Studenții care intenționează să candideze vor putea transmite toate documentele de înscriere în format pdf pe e-mail responsabilului Erasmus din fiecare facultate sau de la Școala Doctorală, după caz.

Proba scrisă se va desfășura pe platforma de e-learning a Universității „Valahia” din Târgoviște ( https://moodle.valahia.ro), în vreme ce proba orală se va derula pe platforma Microsoft Teams a almei mater, pe care o utilizează în mod constant în procesul de învățământ digital și cu care sunt deja familiarizați. În vederea susținerii participării unui număr cât mai mare de candidați pentru a ocupa unul dintre locurile finanțate prin programul Erasmus din Bulgaria, Cehia, Finlanda, Franța, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Universitatea „Valahia” din Târgoviște pune la dispoziții informații detaliate despre platformele pe care se vor desfășura examenele (https://www.valahia.ro/images/documente/Moodle%20-%20Ghid%20minimal%20de%20utilizare.pdf și https://www.valahia.ro/images/documente/Teams%20-%20Ghid%20minimal%20de%20utilizare.pdf).

Mai multe informații pot fi obținute prin consultarea paginii dedicate de pe website-ul Universității „Valahia” din Târgoviște la adresa https://www.valahia.ro/en/international-relations/357-erasmus, de la Biroul Erasmus al Universității „Valahia” din Târgoviște (email: relint@valahia.ro, tel/fax: +40 245 211 809) sau participând la programul Erasmus Digital Open Day care va avea loc miercuri, 10 iunie 2020, între orele 10 și 12, pe platformele Microsoft Teams și Zoom.

Prof. univ. dr. habil. Silviu Miloiu

Prorector pentru Dezvoltare Instituțională și Relații Internaționale

Universitatea „Valahia” din Târgoviște