UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE ÎȘI MENȚINE CALIFICATIVUL „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT”.

COMUNICAT DE PRESĂ

Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) a acordat Universităţii „Valahia” din Târgovişte calificativul „Grad de încredere ridicat”, cea mai înaltă recunoaştere acordată unei universităţi la nivel naţional.

În urma evaluării instituţionale, Universitatea „Valahia” din Târgovişte a obţinut consecutiv acest calificativ, valabil cinci ani, după ce a mai primit această apreciere în anii 2011 și 2016.

Scopul evaluării instituţionale este acela de a aprecia evoluţia şi calitatea învăţământului. S-a urmărit respectarea cerinţelor privind desfăşurarea activităţilor didactice, contribuţia la cercetarea ştiinţifică, activitatea internaţională, organizarea administrativă şi, nu în ultimul rând, aspectele legate de viaţa socială a studenţilor.

În urma analizei Raportului comisiei de evaluare, Consiliul ARACIS a acordat din nou calificativul „Grad de încredere ridicat”. ARACIS este agenţia publică însărcinată prin lege cu evaluarea, acreditarea şi autorizarea temporară a învăţământului superior din România.

Astfel, Universitatea „Valahia” din Târgovişte este poziționată în topul instituțiilor de învățământ superior din România. Acest rezultat ne onorează și ne bucură că a fost obținut în pragul aniversării a 30 de ani de la înființare.

BIROUL IMAGINE ȘI COMUNICARE