UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE – PARTENER ÎN CADRUL STRUCTURILOR DE ELABORARE A PROGRAMELOR OPERAȚIONALE 2021-2027

Ministerul Fondurilor Europene a lansat, în perioada 20 mai – 05 iunie 2020, Apelul Național pentru exprimarea interesului privind participarea în cadrul structurilor parteneriale pentru elaborarea Programelor Operaționale și a Acordului de Parteneriat 2021-2027.

Universitatea „Valahia” din Târgoviște a aplicat în cadrul apelului pentru trei programe:

  • Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare (redenumit PO Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare);

  • Programul Operațional Capital Uman (redenumit PO Educație și Ocupare);

  • Programul Operațional Regionale.

În urma procesului de evaluare și selecție a candidaturilor, Universitatea „Valahia” din Târgoviște a fost admisă ca entitate în cadrul structurii parteneriale pentru toate cele 3 programe operaționale.

Universitatea „Valahia” din Târgoviște are o experiență semnificativă în implementarea

proiectelor derulate în Programe Operaționale. Pe lângă multitudinea de proiecte implementate în cadrul Programul Operațional Capital Uman, amintim cele două proiecte mari de infrastructură:

  • Dezvoltare CDI – Institutul de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară implementat în cadrul POSCCE–A2– O2.2.1–2009–4;

  • Proiectul Extinderea și echiparea infrastructurii educaționale la Universitatea „Valahia” din Târgoviște, proiect POR/452/10/3/ în cadrul apelului Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive, prin care se va realiza extinderea unui corp de clădire al universității pentru facultățile: Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației, Facultatea de Științe și Arte, Facultatea de Drept și Științe Administrative, al cărui contract de finanțare a fost semnat în luna mai a acestui an;

Menționăm că Universitatea „Valahia” din Târgoviște a implementat de-a lungul timpului peste 100 de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare câștigate în competiții naționale și internaționale.

BIROU IMAGINE ȘI COMUNICARE