VĂ AȘTEPTAȚI LA MAI MULȚI ȘOMERI? RATA ȘOMAJULUI ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA ESTE MAI MICĂ!

Comunicat de presă

3,0 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dâmbovița în luna ianuarie 2021

La sfârșitul lunii ianuarie 2021, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița erau înregistrați 5775 șomeri (din care 2826 femei), rata șomajului fiind de 3,0 %. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,21 %, în această lună acest indicator a scăzut cu 0,21 pp.

Din totalul de 5775 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dâmbovița, 1702 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 4073 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1149 șomeri provin din mediul urban și 4626 sunt din mediul rural.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă

Stoc la finele lunii

Total

5775

< 25 ani

800

între 25-29

290

între 30-39

961

între 40-49

1439

între 50-55

1112

peste 55 ani

1173

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dâmbovița (32,0 %). Cei cu studii primare și fără studii reprezintă 18,0 % din totalul şomerilor înregistraţi. 27,0 % dintre șomerii înregistrați au absolvit liceul sau școala postliceală. Șomerii cu nivel de pregătire profesională reprezintă 17,1 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 5,9 %. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2093 persoane foarte greu ocupabile, 2766 greu ocupabile, 511 mediu ocupabile, iar 405 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Dâmbovița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Dâmbovița, la adresa www.anofm.ro.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița