VESTE BUNĂ PENTRU LOCUITORII ORAȘULUI TITU! FINANȚARE PENTRU PROIECTUL: „STRĂZI ȘI SISTEM DE EVACUARE APE PLUVIALE, ORAȘ TITU, ZONA PESTE CALEA FERATĂ – ATÂRNAȚI”

COMUNICAT- Primăria Orașului Titu
Veste bună pentru locuitorii orașului Titu!
Astăzi, s- a obținut finanțarea pentru proiectul „STRĂZI ȘI SISTEM DE EVACUARE APE PLUVIALE, ORAȘ TITU, ZONA PESTE CALEA FERATĂ – ATÂRNAȚI”, depus de Primăria orașului Titu în cadrul Programului Național de Investiții ” Anghel Saligny”.
Prin proiect se vor reabilita: str. Regiei, str. Mihai Eminescu, str. Libertății, str. Liniștii, str. Înclinată, str. George Enescu, str. Petru Groza, lungimea străzilor însumând 1.507m, cu o lățime variabilă cuprinsă între 5.70 m și 11.50 m.
Pe toate cele 8 străzi cuprinse în proiect, se vor efectua lucrări de: modernizare a părții carosabile, amenajare trotuare, realizare accese la proprietăți, amenajare spații verzi, realizare sistem de colectare și evacuare a apelor prin canalizare pluvială, elemente de scurgere a apelor ( șanțuri pereate și rigole carosabile) , siguranța circulației și amenajare a accesibilității persoanelor cu dizabilități.
Valoarea alocată de la bugetul de stat pentru acest proiect este de 17.654.201,95 lei.
Ar putea fi o imagine cu în aer liber şi text care spune „0/201 tadaGant Amplasamentul proiectului "STRĂZI SI SISTEM DE EVACUARE APE PLUVIALE, ORAŞ TITU, ZONA PESTE CALEA FERATA”