VINE IARNA ȘI AI NEVOIE DE UN (ALT) JOB? SUNT PESTE 400 DE LOCURI DE MUNCĂ DISPONIBILE ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

443 de locuri de muncă disponibile

pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă

Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă, în baza de date a AJOFM Dâmboviţa sunt înregistrate astăzi 443 de posturi vacante, din care:

  • studii superioare – 44

  • pentru persoanele calificate in diverse meserii – 314

  • muncitori necalificati – 129

Dintre acestea menţionăm:

  • agent de securitate, agent poștal, fierar betonist, lucrător comercial, sortator produse, spalător vehicule, stivuitorist, bucătar, electrician întreținere și reparații, frezor universal, mecanic utilaj, operator chimist la produse farmaceutice și chimice pure, rectificator unuversal, agent de vânzări, cosmetician, dispecer centru de alamă, operator ghișeu bancă, tehnician prelucrări mecanice, tehnician economist, ajutor bucătar, bucătar, ospătar, barman, lăcătuș mecanică fină, lăcătuș mecanic, electrician exploatare rețele electrice, electrician exploatare centrale și stații electrice, lăcătuș montator utilaje industriale, operator la instalații automate pentru prepararea amestecului, operator la mașini-unelte semiautomate și automate, sculer-matrițer, conducător activitate de transport rutier, diriginte șantier, inginer mecanic, responsabil proces, specialis îmbunătățiri procese, ofițer bancar, șef sector industria extractivă, muncitor necalificat în domenii de activitate precum: agricultură, metalurgie, confecții textile și construcții.

Detalii suplimentare se pot obţine:

-site: www.anofm.ro – ajofm dambovita – locuri de muncă vacante;

Telefon: 0245/620635

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița