ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI ÎN COMUNA ANINOASA, 1 DECEMBRIE 2021

La mulți ani, Aninoasa!
La mulți ani, România și românilor de pretutindeni!
Lupta de veacuri pentru unitatea și integritatea națională este cel mai bun exemplu de dragoste și devotament față de patrie și popor. Romania Mare este reprezentată de toți eroii gliei strămoșești și de românii care nu încetează nicio clipă să creadă în această țară.
#Aninoasa – VLĂDUȚ NICULAE, PRIMARUL
COMUNEI ANINOASA